mənalılıq

mənalılıq
is. Müəyyən mənaya malik olma, məna daşıma, mənalı olma. Sözün mənalılığı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • təkmənalılıq — is. dilç. Bir mənası olma (çoxmənalılıq əksi). Sözün təkmənalılığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birmənalılıq — is. Bir mənada olma xassəsi. Sözün birmənalılığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikimənalılıq — is. İki mənaya malik olma. Sözün (ifadənin) ikimənalılığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • abdarlıq — is. Mənalılıq, parlaqlıq, gözəllik, təravət. Kəlamın abdarlığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərinlik — is. 1. Bir şeyin, üzərindən ta dibinə, yaxud aşağıya doğru gedən istiqamətdəki nöqtəsinə qədər olan məsafə. Quyunun dərinliyi 10 metrdir. – Həbib şumun dərinliyini yoxlayır, Mədəd Həbibin dediklərini bloknotuna qeyd edirdi. Ə. Vəl.. Bu xəndək bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ekspressivlik — is. kit. Mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik. Nitqin ekspressivliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdriklik — is. 1. Böyük ağıl və dərrakə sahibi olma; aqillik. <Zeynəb> diribaşlığı və müdrikliyi ilə ata anasının heyrətinə səbəb olardı. Ç.. 2. Dərinmənalılıq, hikmətlilik. Sözün müdrikliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məzmunluluq — is. Məzmunca dolğunluq, zənginlik, dərinlik; mənalılıq, ciddilik. Əsərin məzmunluluğu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”